[Click on the image to start gallery]

Roman Upper Class

Collection #1

Models

Kristina Dragčević Gwirtzman, Berislav Buča

Sewing Janka Rihar Photography Vendi Jukić Buča

Many thanks to Galerija Klovićevi dvori, Zagreb.

Also on the pictures: statue of the Empress Livia.

All rights reserved.

Vendi Jukić Buča

Rimska oblačila – iz preteklosti v sodobnost

Rekonstrukcije rimskih oblačil iz antičnega obdobja tema so magistrskega dela Rimska oblačila – iz preteklosti v sodobnost arheologinje Vendi Jukić Buča, pod mentorstvom prof. Karin Košak. Rekonstrukcije so narejene na podlagi znanstvene raziskave ohranjenih materialnih (rimskih kipov, mozaikov, fresk, ipd.) in antičnih pisnih virov ter strokovne literature. Izhodišča za kolekcijo se nanašajo na verodostojnost, funkcionalnost, praktičnost in vzdrževanje ter finančne omejitve izdelave. Kostumi, v današnjih materialih in tehnični izvedbi, prikazujejo razkošnost oblačil rimskega višjega sloja. Narejeni so natančno, iz kvalitetnih materialov, profesionalno sešiti ter oblikovani z veliko občutka za detajle. Kolekcija predstavlja izjemen poskus napredka v prezentaciji kulturne dediščine kot rezultat znanstvenega raziskovanja in profesionalnega oblikovanja.

Magistrsko delo je prerastlo v projekt ARCHAEOROBE (ArchaeoRobe.com), katerega cilj je nadaljne raziskovanje, prezentacija in prodaja rekonstrukcij rimskih oblačil v Sloveniji, Evropi in svetu.

Vendi Jukić Buča

Roman Clothing – from the Past to the Present

The reconstruction of Ancient Roman garments from Antiquity was the subject of archaeologist Vendi Jukić Buča’s master’s thesis entitled Roman Dress – from the Past to the Present, and was completed under the supervision of prof. Karin Košak. The reconstructions were made based on the scientific studies of archaeological findings (Roman sculptures, mosaics, murals, etc.) and written documents and literature from the Antique period. The main topics of concern, while making the collection, were authenticity, functionality, convenience of wearing and ease of maintaining the clothes, as well as cost-effectiveness. The costumes, using modern materials and techniques, reflect the luxury of the clothes worn by the Roman upper classes. They are made authentically, from high quality fabrics, are professionally sewn and designed with great attention to detail. The collection represents an exceptional attempt to progress in the presentation of cultural heritage as a result of scientific research and highly professional design.

The master’s thesis has grown into the project ARCHAEOROBE (ArchaeoRobe.com), which aims are further research, presentation and sale of reconstructions of Roman garments in Slovenia, Europe and worldwide.

Vendi Jukić Buča

Rimska odjeća – iz prošlosti u sadašnjost

Rekonstrukcije rimskih odjevnih predmeta iz razdoblja antike tema su magistarskog rada Rimska oblačila – iz preteklosti v sodobnost arheologinje Vendi Jukić Buča, pod mentorstvom prof. Karin Košak. Rekonstrukcije su izrađene na temelju znanstvenih istraživanja očuvanih materijalnih (rimski kipovi, mozaici, freske i sl.) i antičkih pisanih izvora te stručne literature. Polazišta za kolekciju odnose se na vjerodostojnost, funkcionalnost, praktičnost i način održavanja te financijska ograničenja izrade. Kostimi, u današnjim materijalima i tehničkoj izvedbi, prikazuju raskoš odjevnih predmeta rimskog višeg sloja. Izrađeni su točno, iz kvalitetnih materijala, profesionalno sašiveni i dizajnirani s velikom pažnjom posvećenom detaljima. Kolekcija predstavlja izniman pokušaj napretka u prezentaciji kulturnog nasljeđa kao rezulat znanstvenog istraživanja i profesionalnog oblikovanja.

Magistarski rad prerastao je u projekt ARCHAEOROBE (ArchaeoRobe.com), čiji je cilj daljnje istraživanje, prezentacija i prodaja rekonstrukcija rimskih odjevnih predmeta u Sloveniji, Europi i Svijetu.

Costumes

Pieces of clothing

Months of work

Meters of silk

Every detail matters

Interested In Our Work?

Contact us